Cap imatge assignada

Pack 4 obres de Puixkin

ISBN: 978-8-4120-7825-1

Puixkin, Aleksandr S. - Autor
Vidal Fernández, Helena - Traductora
Creus, Jaume - Traductor
Preu base 45,00 €
Preu base amb impostos
Preu de venda 45,00 €
Descompte
Quatre obres cabdals de Puixkin, considerat pare de la literatura russa
Descripció

El genet  de bronze,  poema èpic que permet veure el monument a Pere I a Petersburg amb una mirada nova i enriquida, és un petit acostament a la història russa, al mateix temps que un estímul per a la reflexió sobre la incidència del poder en el destí dels individus corrents..

La Gabrielíada és un bellíssim poema, de gran qualitat literària, amb digressions líriques meravelloses, amb humor, amb un ús exquisit del llenguatge, simplificat al màxim i alhora dens de suggeriments. Això no treu que el seu contingut agosarat hagi provocat sempre reaccions molt vives.

Les miniatures teatral conegudes com a «Petites tragèdies»: Mozart i Salieri, El convidat de pedra, El festí en temps de pesta El cavaller avar són quatre obres de contingut filosòfic i psicològic entorn de tipus literaris universals: l'enveja com a pulsió que acaba empenyent a l'assassinat; l'amor que provoca el trencament de les normes de comportament ètic imposades per la societat;  la rebel·lió, l'instint del risc, la provocació sacrílega; i l'avarícia que provoca la confrontació entre pare i fill.

Tres obres traduïdes al català per Helena Vidal  

Dubrosvksi en la traducció catalana de Jaume Creus, hi trobem els elements romàntics característics de l’obra de Aleksandr S. Puixkin, com la defensa dels desembristes i de les lluites populars, la denúncia de les injustícies socials, l’alliberament dels serfs, els sentiments democràtic i nacionalista... Però també és una mostra, un relat ja obertament realista, de la vida a Rússia de la primera meitat del segle xx, protagonitzada per senyors, dides i ànimes mortes.