L'Encesa literària ariba al seu 10è número i plega

Quan l’equip directiu d’Edicions Cal·lígraf i el director de la revista digital ENCESA vam acordar publicar una revista literària en paper, amb el nom d’ENCESA LITERÀRIA, ens fixàrem un seguit d’objectius:

1er. Fer una revista que, tot i mantenir un gran arrelament a l’Empordà, tingués vocació universal tant en els temes a tractar com en els autors.

2on. Dotar-la d’un equip solvent de col·laboradors que la fessin atractiva i amena.

3er. Presentar-la en format de llibre —com les grans revistes literàries històriques—, donar-hi una periodicitat bianual i publicar els articles en la llengua peninsular en què els presentés l’autor.

4rt. Aconseguir un nombre suficient de subscriptors i lectors que demostressin interès per la publicació.

Al cap de cinc anys, en publiquem el número 10, i l’equip editor d’ENCESA LITERÀRIA hem volgut fer una anàlisi reflexiva i autocrítica pel que fa a si hem assolit els objectius que ens vam fixar a l’inici de la revista.

Hem analitzat cada exemplar de la seva trajectòria, els encerts i les errades, i hem valorat el gran esforç que ha representat per a un grup petit com el nostre la tasca d’elaborar, amb entusiasme i rigor, cadascun dels números. Hem tingut en compte les satisfaccions sobretot d’índole moral que ha suposat per a nosaltres aquest treball i el reconeixement rebut de molts dels col·laboradors, un element molt important que ens ha ajudat a arribar fins aquí.

Dels objectius fundacionals, creiem que hem assolit amb escreix els tres primers, però el quart, fonamental per a la bona marxa de la revista, hem de reconèixer que no, i que no hi ha cap indicador que ens marqui un canvi de tendència: la llista de subscriptors no ha assolit ni remotament l’objectiu inicial, i hem pogut comprovar l’extraordinària dificultat de vendre una revista d’aquesta mena a les llibreries o les fires.

Per tant, amb aquest núm. 10 donem per tancat un cicle i suspenem la publicació de l’ENCESA LITERÀRIA.

                                                                                                                                                                                                                                                  

Encesa 1p           Encesa 2p      Encesa 3p        encesa 4p           Encesa 5p

 

    Encesa 6p      Encesa 7p           Encesa 8p        Encesa9       Encesa10