El divendres 13 de desembre, al centre d'il·lustració Visions de Barcelona,

 vàrem presentar la reedició de Les aventures d'Ulisses una adaptació resumida i més assequible que Carles Riba escriví poc després de la memorable traducció que va fer de l'Odissea d'Ovidi, per afavorí l’acostament del gran públic al clàssic grec.  

El que dóna rellevància a la reedició de Cal·lígraf és el fet de que ha sigut il·lustrada per Dani Torrent amb dibuixos expressius i enormement evocador que enriqueix la seva lectura .

Va presentar el llibre Txema Romero, director del Museu d'Art de Cerdanyola que establí una dinàmica conversació amb en Dani Torrent sobre la interacció entre imatge i text i les diferències i semblances  existents entre àlbum il·lustrat, còmic i llibre il·lustrat.

 

 

ulises barna 4p               Presentacio ulisses 2