Praga 1883 - Austria1924

És un dels autors més reputats en llengua alemanya. La seva escriptura, intensa i, fins i tot, opressiva, reflecteix la seva vida angoixada, marcada per la malaltia i les dificultats. Les seves obres més reconegudes són La metamorfosi (1915), El procés (1925) i El castell (1926), aquestes dues darreres editades pòstumament. És autor d’un bon nombre de relats i textos, i d’una extensa correspondència epistolar.