Barcelona 1892-1968

Pedagog, escriptor, traductor i polític, ha estat un dels noms referencials de la pedagogia a Catalunya. Fou assessor de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana que, a redós de la Mancomunitat, impulsà l'ensenyament en llengua catalana. 

Fou fundador l'any1931 d'Unió Democràtica de Catalunya i diputat per aquest partit al Parlament de Catalunya a partir de 1932. De 1939 a 1942 va viure exiliat a França. Entre les seves obres destaca Història de la indústria catalana (1952) i traduccions d'autors com Chesterton, Dickens i Graham Greene.