Perpinyà, 1945

 Alumna-mestra a l’Escola Normal de Perpinyà de 1960 a 1964, cursa els estudis superiors de Lletres Modernes a Montpeller fins al 1968, any en què es casa amb Joan-Lluís Valls, abans de ser nomenada professora de francès al nord de França. Aprova l’agregació el 1972. El mateix any torna al país en família (una filla nada el 1969 i un fill el 1971). Després d’ensenyar francès ―i català a partir de 1979― al col·legi de Portvendres, s’integra, el 1985, a l’incipient Departament de Català de la Universitat de Perpinyà. Hi dona classes de llengua i literatura catalanes, i de docència del català fins al 2006.

Com a investigadora, ha treballat principalment sobre la literatura nord-catalana contemporània.
Des de l’àmbit associatiu, lluita per la presència del català a l’escola.