(Sabadell, 1940)

És llicenciat en Filosofia i Lletres (Universitat de Barcelona, 1968), en Teologia (Facultat de Sant Cugat del Vallès, 1971) i en Psicologia (Universitat Complutense de Madrid, 1973) on presenta una tesi que resumia la seva feina corn a educador al Tribunal Tutelar de Menors de Barcelona i I'IRES: Dues experiències concretes en tracte reeducacional amb joventut delinqüent de Barcelona, 1970-1972).

Com a catedràtic de batxillerat i tècnic del Cos Superior de l'Adrninistració de la Generalitat de Catalunya, ha treballat als departaments de Governació (director de I'Escola de Policia de Catalunya), Justícia (director general de Justícia Juvenil) i Ensenyament (subdirector general de Formació del Professorat). Ha impulsat els programes de competència social i mediació penal juvenil (des de maig de 1990) i de mediació escolar (curs 1997-1998), i és autor en col·laboració arnb Joan Girbau del llibre Conflictes escolars. Respostes educatives (Tibidabo Edicions, 2008).