Alpens, 1946

 S’ha dedicat professionalment a la docència universitària i a l’exercici de l’advocacia, bàsicament centrada en el mon de les institucions educatives i de les escoles. La seva projecció i les seves publicacions han tractat sobretot temes de dret i d’educació.