Edicions Cal·ligraf

Premi d'Il·lustració Marià Baig - 24.2.2015

Edicions Cal·ligraf

Convocat per Edicions Cal•lígraf, amb la col•laboració de la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Figueres

 
BASES:
1. Poden optar al Premi d’il·lustració MARIÀ BAIG de Figueres totes les obres que es puguin incloure en la categoria d’àlbum il·lustrat, és a dir, els llibres en què el relat s’expliqui a través d’imatges i textos, de manera que les unes i els altres es complementin. Els projectes poden ser indistintament per a públic infantil, juvenil o adult.
 
2. Les obres es poden presentar en llengua catalana o castellana i han de ser originals i inèdites. No s’admetran obres que siguin adaptacions d’altres originals ni les que s’hagin premiat en altres concursos.
 
3. Poden optar al premi els projectes presentats per una o diverses persones i per autors de textos i d’il·lustracions de qualsevol nacionalitat.
 
4. Els projectes es poden presentar en qualsevol format, vertical, horitzontal o quadrat, les mesures del qual no sobrepassin la mida de 30 cm en el costat llarg i 23 cm en el costat curt, amb un màxim de 40 pàgines —o sigui, 20 pàgines dobles— i un mínim de 24 pàgines —12 pàgines dobles—, sense comptar les guardes, la portadella ni les cobertes.
 
5. Per optar al premi, els autors han de presentar per correu postal una maqueta completa del projecte en paper i un CD amb la maqueta digitalitzada en format PDF. Tres de les il·lustracions han d’estar totalment acabades i la resta, com a mínim, en estat d’esbós. El text complet ha d’anar maquetat correctament dins les pàgines.
 
6. A les obres no ha de constar el nom de l’autor o dels autors, sinó que s’han de presentar amb un pseudònim. Al costat de l’obra cal lliurar un sobre tancat a l’exterior del qual ha de figurar el títol de l’obra i el lema o pseudònim, i a l’interior el nom complet de l’autor o dels autors, l’adreça postal, el telèfon de contacte i el correu electrònic, a més de la fotocòpia del DNI o del passaport i una breu recensió biogràfica. El nom del fitxer de la maqueta digitalitzada ha de seguir el model següent: títol-pseudònim.pdf
 
7. Els treballs s’han de lliurar en mà o per correu postal a Edicions Cal·lígraf, c. Monturiol, núm. 2, 1r 2a, 17600 Figueres. En cas que es lliurin per mitjà d’agències de transport, no ha d’aparèixer per enlloc el nom de l’autor o dels autors.
 
8. El termini de lliurament dels projectes s’obre a partir de la data de publicació d’aquestes bases i finalitza el 31 de maig de 2015; s’acceptaran, però, els projectes que s’hagin rebut amb posterioritat al termini establert que portin el mata-segells amb data anterior a l’esmentada. La decisió del jurat es farà pública el 29 de juny del mateix any.
 
9. El jurat estarà compost per persones de prestigi reconegut en l’àrea de la literatura i la il·lustració. Actuarà de secretari o secretària una persona que designi Edicions Cal·lígraf. El premi es podrà declarar desert i la decisió del jurat serà inapel·lable.
 
10. S’estableix un únic premi de 1.500,00 € en concepte d’avançament pels drets d’autor. El premi està subjecte a la retenció de l’IRPF. L’import del premi no es farà efectiu fins que l’autor o els autors lliurin l’obra acabada per publicar-la. Les il·lustracions que es van presentar al premi en estat d’esbós han de mantenir la mateixa qualitat de les que es van presentar acabades. L’obra serà publicada per Edicions Cal·lígraf el mes de novembre de 2015 i a aquest efecte se signaran els contractes d’edició corresponents. Així mateix, l’editorial tindrà la prioritat de publicació dels treballs que hagin rebut una menció especial del jurat. Aquest dret tindrà vigència durant un any.
 
11. L’autor o els autors s’han de comprometre a lliurar l’obra totalment acabada abans del 15 d’octubre de 2015.
 
12. L’autor o els autors podran sol·licitar la devolució de les maquetes que no s’hagin seleccionat. Ho han de comunicar per escrit a Edicions Cal·lígrafen el termini d’un mes a partir del veredicte del jurat i n’han d’assumir els costos d’enviament. Un cop hagi transcorregut aquest termini, les obres seran destruïdes.

Distribució

VALENCIA, ALICANTE, MURCIA, ALBACETE
Gea Llibres
Tel: 961665256 - 961665249
gea@delibros.es

 
Edicions Cal·ligraf
Edicions Cal·ligraf
Edicions Cal·ligraf
Edicions Cal·ligraf
Edicions Cal·ligraf
Edicions Cal·ligraf
Edicions Cal·ligraf